Öljyvaltiot eivät ota pakolaisia
Maailman Kuvalehti
Heta Muurinen

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Wolfgang Mühlberger kommenterar de Syriska flyktingarnas situation i den Persiska vikens oljeländer i den 1.9. utkomna Suomen Kuvalehti (9/2015). I dessa länder finns just inga flyktingar fastän länderna är rika och närbelägna till Syrien. “Att ta emot flyktingar skulle hjälpa Syriens regering genom att lätta på trycket vid gränsen, således vore det inte politiskt förnuftigt av Saudi-Arabien”, anmärker Mühlberger.