Olycksutredningscentralen

En oberoende utredningskommission har färdigställt en säkerhetsutredning om knivdådet som inträffade i Åbo den 18 augusti 2017. Utredningskommissionen lämnar nio säkerhetsrekommendationer som ska förebygga motsvarande dåd, förhindra skador och förbättra säkerheten

Äldre forskare Olli Ruohomäki var en av medlemmar i kommissionen.

 

Länk tiil rapporten (Olycksutredningscentralen)
Associerad forskare