Jos Putin väistyisi, kenestä tulisi Venäjän presidentti?
Petteri Tuohinen

Äldre forskare Katri Pynnöniemi kommenterade Rysslands politiska system för Helsingin Sanomat den 16 mars. Artikeln behandlade en situation där president Putin vore förhindrad att sköta sitt uppdrag. Enligt grundlagen skulle premiärminister Medvedev bli tillförordnad president i en sådan situation, men enligt Pynnöniemi kunde han bytas ut snabbt.