On Russia’s aggression and the responsibility of the West
Gazeta Den
Mykola Siruk

Utrikespolitiska institutets programdirektör Arkady Moshes deltog 16.4. i Kiev ett möte, där experter diskuterade säkerhetsfrågor och föreslog medel till att förstärka den ukrainska staten.