'Arktisella on käyttämätöntä valtaa'
MTV kymmenen uutiset

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen konstaterade i MTV:s och Björneborgs stads evenemang TalviAreena 25.2., att det inom det arktiska området finns obrukad makt, som mången är ute efter. Enligt henne är områdets internationellträttsliga och -politiska styre ännu i barnaskor.

 

Länk till MTV-uutiset

Länk till TalviAreena -videon