Pariisin ilmastokokous tavoittelee sitovaa sopimusta
Kehitys-lehti
Elina Venesmäki

I
november-december skiftet samlas världens ledare under FN:s klimatmöte i Paris.
Målet är att göra upp ett världsomspännande och bindande kontrakt för att
minska klimatutsläppen efter året 2020. Utrikespolitiska institutets äldre
forskare Antto Vihma tror att man högst når upp till någonsorts deklaration vid
Parismötet. Han kommenterar frågan i en 30.9. publicerad artikel i tidningen
Kehitys.

Länk till artikel