Politiikasta.fi-raati: Pakolaisuus
Politiikasta.fi

Utrikespolitiska
institutets gästande forskare Noora Kotilainen deltog i webbplatsen
Politiikasta.fi:s expertjury som kommenterade flyktingsituationen.

Länk till artikeln