Putin's Pipeline Predicament
The Huffington Post
Michael Mehling

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Antto Vihma och gästande forskare Michael Haltzel skrev
tillsammans med CEEPR:s direktör Michael Mehling en artikel om Putin
gasledningsprojekt South Stream. Artikeln publicerades i The Huffington Post
den 18 mars.

Länk till sidan