Raimo Väyrynen Lapin yliopiston hallitukseen

Utrikespolitiska institutets direktör professor Raimo Väyrynen har utsetts till ordförande för styrelsen för Lapplands universitet för en period som sträcker sig till slutet av 2011.