Rapport: Alla talar om Nato, men inget händer
Frivärld - Stockholm Free World Forum

Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternaks rapport ‘Alla talar om Nato, men inget händer : debatten om Natomedlemskap i Finland’ har 13.2. publicerats på Frivärlds hemsida i Sverige

 

Ladda ner rapporten