Utrikespolitiska institutet (FIIA) organiserade den 7 maj tillsammans med Munich Security Conference (MSC) tillställningen Arctic Security Roundtable i Helsingfors. Under tillställningen diskuterade ca 40 stycken centrala beslutsfattare och experter om bland annat samarbete i den arktiska regionen och alternativa förvaltningsmodeller.

Rapporten från tillställningen finns tillgänglig på engelska här: Report from Roundtable on Arctic Security (pdf).