Arctic security matters
European Union Institute for Security Studies

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Juha Jokela har redigerat och delvis skrivit en
rapport (ISSUE Report no 24) som publicerades i EUISS fredagen den 19 juni.
Rapporten heter ”Arctic security matters” och i den behandlas
politiska och säkerhetspolitiska frågor som berör Arktis ur EU:s synvinkel.

Länk till rapport