The more the merrier? Sino-Japanese security relations in the context of complex interstate rivalry in the Asia-Pacific region
The Pacific Review
Elina Sinkkonen

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Elina Sinkkonen författade referentgranskade vetenskapliga artikeln ”The more the merrier? Sino-Japanese security relations in the context of complex interstate rivalry in the Asia-Pacific region”, publicerad 18.2.2019 i the Pacific Review journalen.

Länk till artikeln.

Äldre forskare