Russia of Transformations

Det finska försvarsministeriet har publicerat en rapport över utvecklingen i Ryssland. Utrikespolitiska institutets forskare Katri Pynnönimi har bidragit till rapporten med en utredning över Rysslands försvarsindustri.

 

Länk till rapporten