Russia's Post-Orange Revolution Strategies to Increase its Influence in Former Soviet Republics: Public Diplomacy po russkii
Europe-Asia Studies, Volume 66, Issue 1, 2014

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Sinikukka Saari har publicerat sin artikel ‘Russia’s Post-Orange Revolution Strategies to Increase itsInfluence in Former Soviet Republics: Public Diplomacy po russkii’ i tidskriften Studies

 

Länk till artikeln på förlagets hemsida