Venäjä: Sotaharjoitukset arktisella alueella - pohjoisella laivastolla suuri osa ydinaseista
Suomen Kuvalehti
Mikko Niemelä

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Harri Mikkola kommenterade Rysslands intressen i det arktiska området i tidskriften Suomen Kuvalehti 12/2015 den 20 mars. Mikkola påpekar att Rysslands gamla oljekällor i Sibirien sinar så småningom, och det arktiska området är strategiskt viktigt.

Länk till artikeln