Venäjä - sellaisena kuin se on
Itämeriläinen 2/2012

Utrikespolitiska institutets forskare Katri Pynnöniemis artikel “Venäjä – sellainen kuin se on” publicerades i Centrum Balticums nättidning Itämeriläinen. I artikeln analyserar forskaren en hurudan ordförande Östersjöstaternas råd får då Ryssland nu övertagit ordförandeskapet.

Länk till artikeln i nättidningen Itämeriläinen s. 14-15