Venäjältä lisää miehittämättömiä koneita ja aluksia Jäämerelle
Yle
Mika Hentunen

Äldre
forskare Harri Mikkola bedömde för Yle den 13 september att det arktiska
området är ett av de få områden där Ryssland och västländerna har kunnat
samarbeta.

Länk till artikeln