Armeijan asema vahvistuu Suomessa - Onko Puolustusvoimilla nyt piikki auki?
Helsingin Sanomat
Janne Toivonen

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade inverkan av krisen i
Ukraina på det finländska samhället i Helsingin Sanomat den 4 juni. Enligt Aaltola
har krisen i Ukraina inverkat på det finländska samhället på flera sätt. Globalt
har Finland hamnat i bakgrunden och i landet råder enighet om försvarsbehovet. Tidigare
sågs Ryssland som en stor ekonomisk möjlighet, nu är man i första hand oroad
för situationen i Ryssland. Att Finland vänder sig inåt syns också i
inställningen till utvecklingsbiståndet.

Länk till artikel