Säpo rapporterar om rysk aktivitet - Skypo tiger
Hufvustadsbladet
Jenny Bäck

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade i Hufvudstadsbladet 9.4. den svenska underrättelsetjänsten Säpos rapport om ökad rysk spaningsverksamhet i Sverige. Enligt forskaren är situationen knappast värre än tidigare, och hotet är knappast akut. Han påpekade att detta är en upptrappning som pågått länge, man vill kanske skapa en viss osäkerhet.

Ryssland spanar allt aktivare på Sverige, och en del av verksamheten är krigsförberedande, säger svenska Säkerhetspolisen. Finländska Skyddspolisen vägrar kommentera.
Den ryska underrättelseverksamheten i Sverige har ökat i samband med Ukrainakrisen, konstaterar svenska Säkerhetspolisen, Säpo.
– Det är ingen hemlighet att Ryssland ägnar sig åt det, och det är lite oroande, sade Wilhelm Unge, Säpos chefsanalytiker i frågor som rör kontraspionage, enligt FNB.
Unge uttalade sig då Säpos årsbok presenterades i måndags.
Svenska Säkerhetspolisen har bland annat iakttagit fler värvningsförsök, dataintrång, signalspaning mot telefon- och datatrafik och köp av stora mängder kartor. Säpo räknar också in de ryska flygövningarna mot Sverige i fjol i hotbilden.
– Man ska inte vara jätteorolig i meningen att det ska bli krig i morgon, men vi som säkerhetstjänst måste notera att aktiviteterna pågår, sade Unge.
På finländska Skyddspolisen, Skypo, väjer man för alla frågor i anslutning till underrättelseaktiviteten.
– Vi har ingenting nytt att rapportera. Olaglig underrättelseverksamhet pågår hela tiden också mot Finland, och till följd av cyberverkligheten har den blivit alltmer mångfacetterad. Men vi pekar inte i något väderstreck, säger överinspektör Tuomas Portaankorva vid Skypo.
Skypo vidkänns ingen ökad aktivitet.
– Den diskussionen ger vi oss inte in på.
Har Ukrainakrisen på något sätt påverkat läget?
– Det är bäst att jag inte börjar bedöma den saken, säger Portaankorva.
I Sverige har Säpo lagt märke till köp av stora mängder kartor. Vid finländska Lantmäteriverket lade man visserligen märke till en topp för ett par år sedan då kartorna blev fritt tillgängliga på nätet, men någon ny topp på sista tiden har man inte lagt märke till. Å andra sidan finns det många andra ställen där man också kan få tillgång till Lantmäteriverkets kartor.
Är det här en sådan indikator som Skypo också följer med?
– Jag kan inte diskutera vår operativa verksamhet och våra metoder, säger Portaankorva.

Skapar osäkerhet
Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet, konstaterar att man i Sverige redan länge kunnat skönja en ökad underrättelseaktivitet. Kopplingen till Ukraina ställer han sig däremot tveksam till.
– Köper man kartor och försöker rekrytera folk för underrättelseverksamhet handlar det ju på sitt sätt om krigsförberedande. Men planerar man väl gör man det mycket långt på förhand och inte bara några veckor eller månader i förväg. Situationen nu är knappast mycket värre än tidigare, och hotet är knappast akut. Det här är en upptrappning som pågått länge.
Den ökade ryska aktiviteten handlar delvis om just förberedelser, men kan också läsas som en signal.
– Kanske man velat signalera att förstås har vi olika planer på olika håll, och de gäller även er. Man vill kanske skapa en viss osäkerhet, säger Salonius-Pasternak.
Han tror ändå inte att vare sig Sverige eller Finland är särskilt intressanta för Ryssland i sig. Därför behöver vi knappast vara särskilt oroliga.
– Det mest sannolika är inte att Finland eller Sverige är intressanta som huvudsakliga mål. Men om Ryssland i framtiden har planer för Baltikum och Kaliningrad kan Sverige vara intressantare än Finland.
Att finska Skypo ingenting har att rapportera betyder inte att spaningen inte skulle ha ökat mot Finland också.
– Man ska absolut anta att samma sak gäller för Finland som för Sverige. I princip måste ju alla utgå från att det finns planer för dem.
Det kan ändå finnas också politiska orsaker till att säkerhetsfrågorna fått stort utrymme i de svenska medierna under det senaste året. Det svenska försvaret har fått svidande kritik för att inte hålla måttet. I Riksrevisionens rapport som offentliggjordes i går konstateras att det svenska försvaret inte klarar ett väpnat angrepp.
– Tjänstemannakåren är kanske helt uppriktigt oroad för att svenska politiker inte tar det faktum på allvar att det inte är bara forna Sovjetstater som kan vara i riskzonen i framtiden.