Serbien flyttade 20-års minnesdagen av Natos bombningar - kopplas nu till den ryska ”segerdagen mot fascismen”
Svenska Yle
Marcus Floman

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Emma Hakala intervjuades av Svenska Yle (10.5) angående Serbiens och Rysslands goda relationer. 

Hakala konstaterade bland annat följande: “Att koppla ihop minneshögtiden av 20-årsdagen av Natos flyganfall mot Jugoslavien med den ryska segerdagen är ett sätt att visa makt”.

Läs artikeln här.

Ledande forskare