The Thin Line between Failure and Success. The osce’s Competence and Capability in Conflict Management: The Case of Georgia
Brill

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Sinikukka Saari har skrivit en artikel om OSSE:s
roll och möjligheter att utföra sin ursprungliga uppgift, dvs. hantera och lösa
konflikter.
Som exempel
tar hon Georgien. Artikeln bär rubriken “The thin line between failure and
success. The osce’s competence and capability in conflict management: The case
of Georgia” och den publicerades i tidningen Security and Human Rights,
som utkom den 2 juli.

Länk till index