Russia's public diplomacy: Soft tools with a hard edge
Diplomat Magazine

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Sinikukka Saari har skrivit en artikel om olika sätt
att forma Rysslands landsbild. Traditionellt har det rått två riktningar när
det gäller landsbilden, väst och de tidigare sovjetrepublikerna. Artikeln
publicerades i aprilnumret av tidningen Diplomat Magazine Border Crossing.


Länk till artikeln