Itsenäisyys ei ratkaissut konflikteja: Kansainvälinen yhteisö seuraa Etelä-Sudanin tilannetta
Ruotuväki vol 52, n:o 5
Pauli Engblom

Utrikespolitiska institutets forskare Katja Creutz kommenterade i tidningen Ruotuväki 6.3. situationen i Sydsudan. Forskaren framhöll att man bör intensifiera de internationella ansträngningarna så att landets utveckling kan få en ny vändning.

 

Länk till tidningen Ruotuväki, s. 6