Aktuellt 17
Yle

OPEC samlas i Wien för att
försöka höja oljepriserna – men det kan falla på Iran. Äldre gästforskare Tito Gronow kommenterade saken i Yle radio Aktuellt 17 den 2 Juni.
Tito Gronow i 13:53