Stängda gränser svårt nöt för EU
Hufvudstadsbladet
Sanna Karlsson

Allt fler EU-länder väljer att – åtminstone temporärt – stänga sina gränser på grund av flyktingkrisen. Men att det skulle betyda ett slut för den fria rörligheten tror inte EU-experten, institutens direktör, Teija Tiilikainen. Hon kommenterade saken i Hufvudstadsblatet den 22 september.

Länk till artikeln