Strengthening Global Climate Change Negotiations : Improving the Efficiency of the UNFCCC Process
Nordic Council of Ministers

Utrikespolitiska institutets forskare Antto Vihma har tillsammans med Kati Kulovesi 16.8. publicerat i Nordiska ministerrådets publikationsserie Nordiske Arbejdspapirer – Nordic Working Papers en rapport ‘Strengthening Global Climate Change Negotiations : Improving the Efficiency of the UNFCCC Process’. I rapporten redogör forskarna för internationella förhandlingar om klimatavtal inom ramen för FN.

Länk till publikationen på Nordiska ministerrådets hemsida