Riksdagens kanslikommission utsåg under sommaren delegationen för Utrikespolitiska institutet och på delegationens möte den 22 september utsågs riksdagsledamot Susanna Huovinen (sd) till ordförande och riksdagsledamot Antti Kaikkonen (cent) till vice ordförande för delegationen.

Delegationen har en bred bas och till dess uppgifter hör att följa med institutets verksamhet och upprätthålla institutets kontakter till dess viktigaste samarbetspartner. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens genomslagskraft i samhället. Delegationens mandatperiod är fyra år med början i juni 2015.