Säkerheten i Nordeuropa och Finlands och Sveriges försvarssamarbete är huvudteman vid årets Gullranda-diskussioner, där republikens president Sauli Niinistö står värd den 19–20 juni 2016. Sveriges statsminister Stefan Löfven håller tal på söndag kväll. President Niinistö och statsminister Löfven har också ett bilateralt möte före evenemanget.

På måndagen inleds programmet med en diskussion om säkerheten i Östersjöområdet och Nordeuropa. I paneldiskussionen deltar från Finland riksdagsledamot Erkki Tuomioja och ambassadör René Nyberg och från Sverige riksdagsledamot Allan Widman, försvarsutskottets ordförande, och ambassadör Mats Bergqvist. Riksdagsledamot Carl Haglund leder diskussionen.

EU:s framtid diskuteras av Markku Sipilä, direktör för Centret för riksdagsforskning, riksdagsledamot Kai Mykkänen, Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet, och europarlamentariker Paavo Väyrynen. Diskussionen leds av Elina Ravantti, chef för utrikesredaktionen på Yle.

På eftermiddagen förs diskussioner i mindre grupper. Teman är integrationen av invandrare, Finlands och Sveriges försvarssamarbete och det arktiska samarbetet. Vid avslutningssessionen sammanfattar ordförandena för arbetsgrupperna de diskussioner som förts i grupperna.

Till Gullranda-diskussionerna, som nu ordnas för fjärde gången, har cirka 100 personer från olika samhällsområden bjudits in. Bland deltagarna finns bl.a. politiska beslutsfattare och forskare, företrädare för förvaltningen, näringslivet, organisationerna och medierna samt experter på migrationsfrågor. För första gången har man också bjudit in deltagare från Sverige. Diskussionen arrangeras av Republikens presidents kansli i samarbete med Utrikespolitiska institutet.