Tarja Halonen leder självstyrelsekommitté
Justitieministeriet

President Tarja Halonen har tackat ja till uppdraget som ordförande för den kommitté som ska leda arbetet med att modernisera självstyrelsesystemet och -lagen för Åland. Gunnar Jansson (Lib) samt Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen blir vice ordföranden.

 

Länk till justitieministeriets meddelande