Utrikespolitiska institutets äldre forskare, SVD Teemu Tammikko har blivit utnämnd till docent vid Tammerfors universitet, institutionen för politologi och internationell politik.

Teemu Tammikko har avlagt magisterexamen i samhällsvetenskap år 2003 och doktorsexamen 2009 vid Tammerfors universitet.

Tammikko arbetar som äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet men för tillfället är han i tjänstemannautbyte vid Utrikesministeriet. Tidigare har han arbetat som forskare vid Tammerfors universitet 2004-2006 och 2007-2009, samt som gästforskare vid Danish Institute of International Studies (DIIS) år 2016. Han har även arbetat i internationella uppdrag i Bosnien och Hercegovina 2006 samt Georgien 2009-2010.

Tammikkos publikationsförteckning hittar du här.

 

Äldre forskare