Työryhmä pohtimaan EMUn kehittämistä
Valtiovarainministeriö
Pauli Kariniemi

Hur borde
EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) utvecklas? En expertarbetsgrupp
dryftar detta i augusti-september. Utrikespolitiska institutets direktör Teija
Tiilikainen är en av medlemmarna i gruppen, som tillsatts av finansministeriet.