The AKP's Shallow 'Liberalism' Exposed
The Turkey Analyst

Äldre forskare Toni Alaranta från
Utrikespolitiska institutet skrev en artikel till Turkey Analyst om Turkiets
regerande parti AKP:s politik med rubriken: “The AKP’s Shallow
‘Liberalism’ Exposed”.