The Challenge of Global Commons and Flows for US Power
Ashgate

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola och forskare Juha Käpylä publicerade
tillsammans med Valtteri Vuorisalo boken “The Challenge of Global Commons
and Flows for US Power: The Perils of Missing the Human Domain” utgiven av
Ashgate. Boken handlar om de globala gemensamma verksamhetsmiljöernas (global
commons) strategiska och geopolitiska bemärkelse, gällande öppna hav, luftrum,
rymd och cyberrymd, med anknytning till USA.