The Euro(pean) crisis and the changing landscape of EU institutions
webcast.helsinki.fi

Utrikespolitiska institutets forskare Kristi Raik har på Helsingfors universitet 24.9. hållit en virtualföreläsning i ämnet ‘The Euro(pean) risis and the changing landscape of EU institutions.’ Föreläsningen var en del av ett internationellt undervisningsprogram, som åtta EU-länders universitet följer med.

 

Länk till videon (videon har sannolikt inte en bestånde URL-adress – den torde hittas bäst genom att söka med rubriken)