The foundations of Finland's EU membership remain solid
Debt Management Annual Review 2012

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainens artikel ‘The foundations of Finland’s EU membership remain solid’ har publicerats i statskontorets årligen utkommande publikation Debt Management Annual Review 2012.

 

Länk till artikeln, s. 10-11