The Transformation of American International Power in the 1970s
Amazon.com

Cambridge University Press har publicerat Utrikespolitiska institutets forskare Barbara Zanchettas verk ‘The Transformation of American International Power in the 1970s’ . Forskaren analyserar i boken utvecklingen av relationerna mellan Förenta staterna och Sovjetunionen under 1970 -talet, och också samma periods amerikanska presidenters administrationers inverkan på en ny definition av landets internationella roll post-Vietnam.

 

Länk till nätsidan Amazon.com