UP voitti Vuoden 2012 laatulehti -palkinnon

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf har beviljat tidningen Ulkopolitiikka kvalitetstidningspriset för år 2012. UP delade i årets tävling första plats med tidningen Basso. UP har tidigare tilldelats hedersomnämnande i samma tävling 2008.Enligt prisnämnden är Ulkopolitiikka inom sitt genre en sakkunnig tidning. Nämnden anser, att de tryckta tidningarnas uppgift är att erbjuda sina läsare i detta nu viktig läsning, som är mödan värd.”I UP-tidningen har man bemödat sig att bygga upp övertänkta helheter. I tidningen har man utmärkt sig genom att införa i offentligheten motiverade diskussioner. Det är ett krävande arbete som fordrar  sakkunnighet”, motiverar nämnden.


Medlemmar i prisnämnden var Design Director för  Bonnier Publications Tuomas Jääskeläinen, Akademiska bokhandelns inköpschef Pasi Somari och professor för tidskriftsjournalism Maija Töyry från Konstindustriella högskolan. Priset utdelades 26. maj under Världen i byn -festivalen i Helsingfors.