Tiia Lehtonen ny forskare i programmet Europeiska Unionen


Forskaren Tiia Lehtonen börjar 1.10.2008 arbeta i Utrikespolitiska institutet inom forskningsprogrammet Europeiska Unionen. Hon har tidigare verkat som forskare i Florens i European University Institute. Hon har skrivit sin doktorsavhandling till institutet i Florens, och försvarar där inom kort sin avhandling. Lehtonen har som forskningsobjekt EU:s små medlemsstaters ställning i regeringskonferensens beslutsfattande,  de institutionella frågorna samt dynamiken i överläggningarna om reformfördraget och de nationella ratificeringsprocesserna.