Tiilikainen: Pitkittynyt talouskriisi voi kääntyä kohtalokkaaksi EU:lle
Verkkouutiset
Ilpo Kiuru

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen framhöll i Verkkouutiset 22.5, att den ekonomiska krisen har försvagat de värden EU står för.