Together Alone
Norden
Karl Hallding, Marie Olsson, Aaron Atteridge, Marcus Carson and Mikael Román

Utrikespolitiska institutets forskare Antto Vihma har tillsammans med Karl Hallding, Marie Olsson, Aaron Atteridge, Marcus Carson och Mikael Román skrivit en rapport som utgavs av Nordiska ministerrådet. Rapporten “Together alone : BASIC countries and the climate change conundrum” handlar om BASIC-ländernas (Brasilien, Syd-Afrika, Indien och Kina) samarbete i klimatförhandlingarna.


Länk till publikationen på Nordens nätsida. Rapporten kan nedladdas som PDF-fil.