Confrontational Civilizational Identity in the Making? The New Turkey and the West
Palgrave Macmillan
Toni Alaranta

Utrikespolitiska institutets forskare Toni Alarantas  referentgranskade bokkapitel ”Confrontational Civilizational Identity in the Making? The New Turkey and the West”publicerades av Palgrave  Macmillan i det redigerade verket ”Contestations of Liberal Order: The West in Crisis?”.

Boken är redigerad av Marko Lehti, Henna-Riikka Pennanen och Jukka Jouhki.

Mer information från denna länk.

Äldre forskare