Rojavas gräsrotsdemokrati skrämde Erdoğan till anfall
NyTid
Peter Lodenius

Ny Tid (19.2.) intervjuade äldre forskare Toni Alaranta till artikeln ”Rojavas gräsrotsdemokrati skrämde Erdoğan till anfall”.

Länk till artikeln
Äldre forskare