Rojavas gräsrotsdemokrati skrämde Erdoğan till anfall
NyTid
Peter Lodenius

Ny Tid (19.2.) intervjuade äldre forskare Toni Alaranta till artikeln ”Rojavas gräsrotsdemokrati skrämde Erdoğan till anfall”.

Länk till artikeln
Toni Alaranta
Äldre forskare – forskningsprogrammet Europeiska Unionen