The AKP’s Ideological Hegemony Means More than Internal Party Disputes
The Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Joint Center

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta har skrivit en artikel om Turkiets
största parti AKP. Artikeln publicerades i publikationen The Turkey Analyst (nr
6) den 25 mars. Alaranta skriver att AKP är starkt trots interna
motstridigheter, och fortsätter sannolikt kraftfullt i ledningen för Turkiet.

Länk till artikeln