Russia and the Idea of Eurasia in Turkey's Strategic Culture Paradigms
Lexington Books
Toni Alaranta

Äldre forskare Toni Alarantas artikel ”Russia and the Idea of Eurasia in Turkey’s Strategic Culture Paradigms” publicerades i en redigerad bok vid namnet ”Strategic Culture in Russia’s Neighborhood”. Boken är redigerad av Katalin Miklóssy och Hanna Smith och den publicerades av Lexington Books.

Mer information från denna länk.

Äldre forskare