Towards German leadership? Germany’s Evolving Role and the EU’s Common Security and Defence Policy
German Politics
Tuomas Iso-Markku & Gisela Müller-Brandeck-Bocquet

Utrikespolitiska institutets forskare Tuomas Iso-Markku har tillsammans med Gisela Müller-Brandeck-Bocquet författat den referentgranskade artikeln “Towards German leadership? Germany’s Evolving Role and the EU’s Common Security and Defence Policy“. Artikeln publicerades i journalen German Politics 21.10.

Länk till artikeln.

Äldre forskare