UI Brief 9: Putin’s Eurasian Union Initiative: Are the Premises of Russia’s Post-Soviet Policy Changing?
Utrikespolitiska Institutet

Utrikespolitiska institutets forskare Sinikukka Saari har skrivit en rapport i serien UI Brief, som Sveriges Utrikespolitiska institut (UI) har publicerat. Rapporten handlar om Rysslands premiärminister Putins projekt eurasiska unionen, och vidare om detta projekt på något sätt kommer att förändra Rysslands grannskapspolitik.


Länk till UI:s sidor där rapporten kan nedladdas som pdf-fil (på engelska)