USA:n ja Kiinan hermopeliä Kaakkois-Aasiassa
Yle
Anna Lehmusvesi

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade spänningarna mellan
stormakterna i Yles Aamu-tv (”Morgon-tv”) den 2 juni. I Sydkinesiska havet i
Sydostasien pyr en konflikt mellan Kina och Förenta staterna. Kina gör anspråk
på nästan hela havsområdet och har bl.a. byggt flera konstgjorda öar där och
ett flygfält på dessa öar. Förenta staterna anser att området utgör
internationellt havsområde.


Länk klipp