Utgör den nya klimatdoktrinenen en vändpunkt i Rysslands klimatpolitik?

Anna Korppoo
Climate Strategies Report

Klimatdoktrinen som nyligen Rysslands regering diskuterade om och godkände kunde innebära en förändring bland de ryska politikerna på hör nivå på samma sätt som Stern lägesrapporten gjorde i Stor-Britannien. Kostnaderna för förändringen rapporterades för första gången i rubrikerna, och det gjordes gällande, att förändrigen skulle vara bra för rysk ekonomi. Men för att verkställa denna positiva utveckling i Ryssland borde utvecklingen erkännas internationellt. Detta dokument är en uppdatering av rysk klimatpolitik i linje med klimatstrategin ‘ ‘East-West Investment’ projektet, som fullbordades senaste år.Länk till publikationen: Russian climate doctrine