Utrikespolitiska institutet har utnämnt 18 forskare för en programperiod på tre år. Perioden börjar 1.1.2011.

Till forskningsprogrammet Europeiska unionen har följande forskare utnämnts:
Timo Behr, PhD
Tiia Lehtonen, PhD
Kristi Raik, SVD
Teemu Sinkkonen, SVD
Marikki Stocchetti, doktorand, PM
Tanja Tamminen, PhD

Till forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland har följande forskare utnämnts:
Vadim Kononenko, PhD
Anna Korppoo, PhD
Anaïs Marin, PhD
Katri Pynnöniemi, SVD
Sinikukka Saari, PhD

Till forskningsprogrammet Global säkerhet har följande forskare utnämnts:
Mikael Mattlin, PD
Matti Nojonen, ED
Touko Piiparinen, PhD
Charly Salonius-Pasternak, PM
Antto Vihma, doktorand, AFM
Mikael Wigell, doktorand, SVL
Barbara Zanchetta, PhD

Tilläggsuppgifter:
Direktör Teija Tiilikainen
Tel 0206 111 701